OSP Spytkowo

Przy użyciu siły własnych mięśni oraz lin, drabiny i specjalnych sań lodowych musieliśmy wydobyć poszkodowanego mężczyznę z wody. Ćwiczenia te miały na celu doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa lodowego.